Българските бойни маршове

Днес те се изпълняват на паради, тържествени церемонии, по време на поклонения, на специални концерти. Те са част от историята на българската музика. Създатели на тези горди пиеси са известни наши поети и композитори.
Освобождението на България от османско иго носи и откриването на европейските музикални ценности. Всеизвестно е, че една войска не може без своята духова музика. Първите капелмайстори у нас са предимно чехи, които стават капелмайстори и учители на първите български композитори. Постепенно възрожденските песни, които народът пее по време на освободителните борби, също бързо стават част от маршовите традиции.
Вероятно най-известният български марш е „Велик е нашият войник“ създаден през 1916 г. Автор на музиката е Михаил Шекерджиев, текстът е на Константин Георгиев.
За първопроходец в българската маршова традиция се смята Александър Морфов. Той пише музика и текстове за двадесет и два марша. Най-известните му военни творби са „Напред, ний ще победим” (1900 г.), “Прощален марш” (1904 г.), “Срещен марш” (1906 г.), “На щрек, Българийо” (1913 г.), “Изгрей, зора на свободата” (1923 г.).
Следващият прочут български композитор, родоначалник на българската опера, е Маестро Георги Атанасов, който е капелмайстор на гвардейския оркестър и освен шест опери написва двадесет бойни марша, най-известен от които е „Съдбата нам е отредила“.
Ако продължим с имената, не трябва да пропускаме Добри Христов – симфонична, камерна и църковна музика, много хорови и солови песни, и маршове. Негов е маршът „Напред към подвизи и слава“, който днес се използва като марш за среща на знамената, както и на държавни глави.
В подобен преглед отбелязваме „Един завет“, създаден през 1919 г. от Георги Шагунов – композитор, диригент преподавател, един от първите членове на дружеството „Родни звуци“, първообраза на Съюза на българските композитори.
Още няколко имена са вписали творческото си вдъхновение в музикалната слава – Драгия Тумангелов, Боню Кирчев, Никола Блажев, Найден Андреев и Владимир Гълъбов, Никола Колев, Любомир Бобевски.
Кратък списък на най-известните български маршове, който може да бъде допълван:
Шуми Марица
Велик е нашият войник
Един завет
Покойници
Химн на Н.В. Царя
Мила родино
Ний ще победиме
Ботев марш
Весели в боя
Бдинци
Ломци на Чеган
Булаир
На Рилеца герой
Добруджански край
Тракийски кумир
Добруджанец
Поклон, народе мили!
Балканци – марш на 34 Троянски полк
Синовен дълг
Ечи ти, горди наш Балкан
Напред към подвизи и слава
Прощаването на славянките
Коль славен (траурен марш за войнипката задушница)