Зарежда Събития

Антонин Дворжак Antonín Leopold Dvořák (1841 – 1.05.1904), композитор

Автор на симфонична – девет симфонии, камерна – струнни квартети и квинтети, и вокална музика – песни и кантатно-ораториални творби, сред които „Стабат Матер“ и „Реквием“. Най-известна е операта „Русалка“,

 

Go to Top