Зарежда Събития

Камий Сен-Санс Camille Saint-Saëns (1835 – 16.12.1921), композитор

Автор на 15 опери, най-поставяна от които е „Самсон и Далила“. От останалите му произведения с голяма популярност се ползва оркестровата фантазия „Карнавал на животните“ и Симфония №3, с орган.

 

Go to Top