Зарежда Събития

Луиджи Керубини Luigi Cherubini (1760 – 13.03.1842), композитор

Автор е на над 30 опери, най-известна от които е „Медея“, както и „Лодоиска“. Пише меси, мотети, реквиеми, кантати, струнни квартети и симфонии.

 

Go to Top