ЛЮБОМИР ПИПКОВ

композитор

Любомир Пипков е син на Панайот Пипков. Той е представител на т. нар. „второ поколение български композитори“, един от учредителите на “Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” (1933 г.).

ИНФОРМАЦИЯ

Автобиография от Любомир Пипков
Родил съм се на 6. IX. 1904 година. Родното ми място е Ловеч с люляковите гори, реката и покрития мост. Първите ми спомени, обаче, са от София. Полета с трънаци в покрайнините на града и игри на бебек, на гуда, на дълги магарища и на войници. Във вестник „Вечерна поща“ сричах новини от триполитанската война. Скоро войната дойде и при нас.
Обирахме градините, кичехме войниците с цветя и изпра­щахме влаковете. После настъпи затишие и след това посрещ­нахме първите ранени. Още помня дългите болнични коридори, ранените войници и острата миризма на йодоформ.
Живота бързо се променяше. На четиринадесет години вече учех пиано при Иван Торчанов. Баща ми, композиторът Панайот Пипков желаеше за мене едно „по-спокойно“ поприще — гимна­зия, университет, после лекар или правист. Но това не се случи.
Баща ми нямаше пари. Богатството му беше огромната лю­бов към хората и природата, възторг за хубавите неща и почти религиозен култ към изкуството. Странно ми беше защо на тоя културен, ентусиазиран, благороден, жизнерадостен и смел човек не вървеше в живота
Настъпи първата световна империалистическа война. Пак обирахме цветята в градините и изпращахме войниците, но ня­каква дълбока промяна в хората и в тяхното мислене променяше и облика на тази война. Зачестиха некролозите. Повесиха черен креп на вратата на съседа ни печатарския работник Крум. Спом­ням си, че когато премина в редиците на първи полк, в пълно «боево въоръжение и му подадохме китка, каза мрачно:
— Нас майка не ни е раждала. На касапница ни водят.
После войната се затегна и дойде глада и бунтовете. Войни­ците неохотно заминаваха и тъжно и безгрижно пееха:
Как ще преминем мамо, реката Вардар, —
Мътна и кървава
Как ще се срещнем с непокорни сърби,
Как ще се разберем,
Дойде пробива и Владайските събития. Видях германската дружина, която като глутница вълци премина полето и припречи пътя на разбунтуваните някъде към Княжевската гара. На другия ден видяхме локвички кръв, изпочупено оръжие и пресни гробове. Войната беше завършена.
Моите занятия с музиката вървяха доста повърхносно. Когато сядах на пианото, прислушвах се в шума на улицата, където избликваха протести и убиваха хора. През прозореца виждах озверек човек да тича подир младеж и да го поваля с един удар на са­бята си пред очите на майка му. И днес когато трябва да кажа нещо за себе си неусетно навлизам в тия събития, каточели в тях се крие не само най-същественото от моята биография, но и от биографията на цялото мое поколение.
През 1919-1920 година бях вече ученик в музикалното учи­лище. Отначало в класа на X. Визнер, после при Ив. Торчанов. Вечер свирех в оркестри, по ресторанти, сладкарници, кабарета, циркове и др., за да изкарвам по нещо. Често ноктите ми поси­няваха от работа и не можех да докосна пианото. По това време написах своите първи и наивни творби. Един месец преди сеп­темврийските събития (1923 г.). изпитах сам що значи да бъдеш арестуван на улицата „в името на реда“, макар че това се случи по един незначителен повод. Септемврийските събития за­седнаха в съзнанието ми и написах „Септемврийска прелюдия“ за пиано. От нея през 1928 година, се роди върху текста на Н. Фурнаджиев, песента ми „Конници“. В тоя период от време в същност е моето оформление като композитор. Тогава написах и струнен квартет и други клавирни творби, които се изпълняват и днес и носят характерните черти на моето послешно творчество. От 1926 година до 1932 година работих композиция в класа на Пол Дюка в Париж. Творчески, винаги ме е вълнувал проблема за изграждане на български музикален стил. Винаги съм считал, че той трябва да се оформи с помощта на три огромни фактора: опита от световната класическа музика, нашето песенно и ритмично богатство и историческия момент, който внася съдържание в творбата. Всеки опит да се пренебрегне един от тия фактори, превръща творче­ството на композитора в безмислица. Да желаеш и да сполучиш в изкуството, обаче, все пак, са две различни неща. И аз на свой ред съм преживял много творчески несполуки. От 1932 година до 1947 година работих като корепетитор, диригент на хора, и директор на Народната опера. През това време, или по-право, в свободното си време завърших първата си опера „Янините девет братя“ (премиера през 1937 г.), поемата за хор и оркестър „Сватба“ по текст от Н. Фурнаджиев, която беше изпълнена само веднаж, предполагам поради своето остро за онова реакционно време съ­държание, много хорови, масови и др. песни, и най-сетне операта „Момчил“. Идеята за Момчил избликна и се оформи у мене с го­ляма сила през 1939 година, когато германците започнаха нахлуванията в славянските земи. На 16 август 1939 година написах първите страници от увода към първото действие, преди още да имах текст от либретото на операта. Една и половина година по-късно, благодарение на Хр. Радевски и Ст. Загорчинов, вече мо­жах да започна цялостно работата. Събитията винаги са били тясно свързани с творчеството ми, И ако първата ми симфония спомня за войната в Испания, в „Момчил“ са проникнали всичките ми вълнения и възторзи предизвикани от грохота на втората го­ляма война. Сега за „Момчил“ има думата народа, нашата общественост, после, може би, пак аз, обаче не с думи, а с една нова творба.
Този текст е публикуван в програмата на Софийската народна опера за премиерата на операта на 24 септември 1948 г. В основата на творбата е романа „Ден последен, ден Господен“ на Стоян Загорчинов, а либретото създава поетът Христо Радевски. Диригент е Асен Найденов, режисьор Михаил Хаджимишев, художник Ненко Балкански, хореограф М. Дикова
Следващата опера, която Любомир Пипков създава е „Антигона ‘43“ (1962, 1963, София).
Биография от сайта на Съюза на българските композитори
Любомир Пипков е син на Панайот Пипков. Той е представител на т. нар. „второ поколение български композитори“, един от учредителите на “Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” (1933 г.). Многообразната му творческа реализация като композитор, литератор и поет, публицист и общественик, педагог и художник с ярка социална позиция и прогресивни за своето време убеждения, го определят като водеща личност в музикалната култура и българския интелектуален елит през 30-те –­ 70-те години на 20-ти век. Учи пиано при Ив. Торчанов и Х. Визнер. Завършва Ecole Normale de Musique Париж (Франция), композиция при П. Дюка и Н. Буланже, и пиано при Ив. Лефебюр. След окончателното си завръщане в България през 1932 г. работи като корепетитор и хормайстор в Софийската опера и се включва активно в работата на новооснованото дружество “Съвременна музика”. След 1944 г. заема отговорни обществени постове. Директор на Софийската опера (1944­-48 г.). От 1948 г. е професор по вокални ансамбли в ДМА/БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”). Той е създател и първи главен редактор на списание “Музика” (1948 г.), което от 1953 г. е “Българска музика”. Участва в много конгреси и международни журита. Председател на СБК (1945­-54 г.). Почетен член на СБФД (1974 г.).
Удостоен посмъртно със званието член-кореспондент на изкуствата на ГДР (дн. Германия).
Любомир Пипков пише във всички жанрови сфери на своето време, творчески преосмисляйки тяхната образност и музикален език.
Той е автор на три опери; вокално-оркестровите творби; 4 симфонии и други за симфоничен, струнен и камерен оркестър, за глас и камерен оркестър; камерна музика; хорови, солови песни, детски песни, обработки на народни песни за глас и пиано; музика към филми и др. Сред хоровите му шедьоври са “На нивата”, “Пролетен вятър”, “Жълта пеперуда”, “Нани ми, нани, Дамянчо”, “Приглушени песни” –­ цикъл за женски хор и други, влезли трайно в репертоара на българските хорове и утвърдили престижа на българското хорово изкуство на авторитетни международни форуми.
Творчество:
Музикално-сценични произведения:
Опери:
“Янините девет братя” (1929-­32, 1937, София);
“Момчил” (1939-­49, 1948, София);
“Антигона ‘43” (1962, 1963, София).
Хорово-оркестрови произведения:
“Сватба” ­– кантата (1935 г.).
Кантати за хор и оркестър (1952, 1958 г.).
“Оратория за нашето време” (1959 г.);
Пет песни по чуждестранни поети ­– камерна кантата за сопран, бас и камерен оркестър (1963-­64 г.).
Произведения за симфоничен оркестър:
Симфония №1 (1939-40 г.);
Симфония №2 (1955 г.);
Героична увертюра (1949 г.).
Концерт за цигулка и оркестър (1951 г.);
Концерт за пиано и оркестър (1954 г.);
Симфония­-концерт за виолончело и оркестър (1953-­63 г.).
Произведения за струнен оркестър:
Симфония №4 (1970 г.);
“Пътуване из Албания” (1950 г.).
Произведения за камерен оркестър:
Симфония №3 (1965 г.);
“Пролет над Тракия” ­– cюита (1938 г.).
Концерт за кларинет и камерен оркестър (1966 г.).
За глас и камерен оркестър:
“Хайдушка планина” ­– сюита от народни песни (1936 г.);
Пет народни песни (1938 г.).
Камерна музика:
Концерт за духови, ударни инструменти и пиано (1929 г.).
Струнни квартети:
Струнен квартет №1 (1928 г.);
Струнен квартет №2 (1948 г.);
Струнен квартет №3 с тимпани (1965 г.).
Клавирен квартет (1938 г.).
Клавирно трио (1930).
Четири народни песни за глас, флейта, виолончело и пиано (1928 г.).
Сонати:
Соната за цигулка и пиано (1929 г.);
Соната за соло цигулка №2 (1969 г.).
За пиано:
22 вариации (1923 г.);
Три детски пиеси (1925 г.);
Българска сюита (1928 г.);
Детски албум (1936 г.);
Пасторал (1944 г.);
Старинен танц (1946 г.);
Прелюд (1948 г.);
Юношески сборник (1956 г.);
Метроритмични картини и студии (1969­-71 г.);
“Пролетни приумици” (1971­-72);
“От 1 до 15” (1973 г.);
“Детски радости” (1973 г.).
Хорова музика:
Хорови песни “Пролетен вятър и др. (1936-­38 г.).
Хорови песни върху народни текстове: “Жълта пеперуда и др. (1941­-46 г.).
Хорови песни по Ас. Разцветников (1938­-39 г.).
Песни за смесен хор “Нани ми, нани, Дамянчо” и др. (в началото на 50-те години).
Седем народни песни за четиригласен смесен хор (вариант за тригласен еднороден хор) (1949­-50 г.).
Четири мадригала за смесен хор (1968-­69 г.).
Български народни песни за смесен хор (1968­-69 г.).
“Гяволско дърво” (1971 г.).
Цикъл “Приглушени песни”, т. М. Цветаева (1972 г.).
Музика към филми:
“Тревога, реж. З. Жандов (1950 г.);
“Царска милост” (1961 г.);
“Легенда за Паисий (1962 г.), реж. Й. Сърчаджиев и др.
Избрана литература от Любомир Пипков:
Пипков, Любомир. “Избрани статии”. (Съст. Кр. Ангелов) (С., 1977).
Избрана литература за Любомир Пипков:
Илиев, Константин. “Любомир Пипков. Монография” (С., 1958).
Коен, Леа. “Любомир Пипков” (С., 1968).
Хлебаров, Иван, Мария Костакева и Киприана Друмева [Беливанова]. “Любомир Пипков” (С., 1975; Москва, 1976).
Хлебаров, Иван. “Творческата еволюция на Любомир Пипков”. Т.1 (С., 1996); “Творческият свят на Любомир Пипков”. Т.2. Книга 1 (С., 2000). Книга 2 (с опис на архива и творчеството) (С., 2001).
Ангелов, Крум. Любомир Пипков. С., 1999, 210 с.

Любомир Пипков (6.09.1994-9.05.1974)

Петър Ступел (27.04.1923-30.11.1997)

ОЩЕ КОМПОЗИТОРИ