Зарежда Събития

Ектор Берлиоз Louis-Hector Berlioz (1803 – 8.03.1869), композитор

Автор е на оперите „Проклятието на Фауст“, „Бенвенуто Челини“, „Троянците“, „Беатриче и Бенедикт“; Фантастична симфония, „Харод в Италия+ и др.

 

Go to Top