АРТИН ПОТУРЛЯН

композитор

През годините на следване учи композиция при проф. Пенчо Стоянов и проф. Панчо Владигеров. Между 1969 – 1974 година следва композиция в класа на проф. Лазар Сарян в Ереванската държавна консерватория „Комитас“.

ИНФОРМАЦИЯ

Роден е в Харманли. Завършва Българска държавна консерватория със специалност музикална педагогика. От 1990 сам преподава полифония там, а от 2005 г. е професор.

Бил е музикален редактор в БНТ, преподавал е и в Софийското музикално училище.

Негови произведения са изпълнявани в Ереван, Тбилиси, Москва, Виена, Залцбург, Братислава, Берлин, Милано, Марсилия.

Композиции:

Опери

„Вик“ /1979/, едноактна опера по разказ на Рей Бредбъри;

За симфоничен оркестър

„Безкраят“ /1998/ за солисти хор и симфоничен оркестър по стихове на Джакомо Леопарди;

Симфонии №1 и 2 /1974, 1978/;

Музика в памет на Еварист Галоа /1984/ за малък симфоничен оркестър;

„Мозайки“ /1993/, Елегия /2002/, Багатели /2006/ за симфоничен оркестър;

Поема за орган, симфоничен оркестър и магнетофонна лента /1980/;

Концерт за цигулка и симфоничен оркестър /1983/;

Фантазия за пиена и симфоничен оркестър /1990/;

Концерт за виолончело и камерен оркестър /2000/;

За струнни

Музика за 3 флейти, 2 рояла, там-там и струнни /1979/;

„Монумент“ за струнен оркестър /2005/;

Кончерто гросо за чембало и струнни /1999/;

Камерен концерт за пиано и струнни /1981/;

Струнен квартет /1992/, Струнно трио „Сфинкс“ /2005/;

За квинтети

Дивертименто за Духов Квиртет, арфа, чембало и ударни /1984/;

Клавирен квинтет /1989/, Клавирен квартет /2001/, Клавирно трио /1995/;

За цигулка и виола

Прелюд, Алегро и Ларго за две цигулки /2003/;

Епиграф, Епистрофи и Епилог за цигулка и виола /2004/;

Меломонолог за соло виола /2003/;

За пиано

Фантазии „Странникът“ /1983/ и „Светове“ /1985/ за две пиана;

Сонатина /1970/, Сегменти /1979/, Спирали /1980/, Арабески /1982/, Изповеди /1986/, Анаграмов лабиринт /1996/, „Храмът на Каиса“, I и II /1998, 2000/ и др. за соло пиано;

Импровизации за кларинет и пиано /1992/;

„Роза за Емили“ за виолончело и пиано /2001/;

Епитафия в памет на Лазар Николов за клавирно трио /2007/;

Сонати за цигулка и пиано №1 и 2 /1972, 2006/;

Соната за виолончело и пиано /2007/;

За орган

Соната за орган /1972/, Четири духовни песнопения по Нерсес Шнорхали за орган /1988/;

Солови и хорови песни.

Статии и книги

За Лазар Николов /1983/;

Място под слънцето /1989/;

Метроримично-темпова модулация /1992/;

Геометрични преобразувания на равнината и пространството и инвенционната полифония /1999/;

Възвратен контрапункт, София, 2004;

Теоретични проблеми в рачешкия канон от „Музикална жертва“ на Йохан Себастиан Бах, в кн. От ранния барок до зараждащия се класиц;изъм. Софийски музикални седмици, 2005.

Артин Потурлян (4.05.1943 – 3.01.2022), композитор

ОЩЕ КОМПОЗИТОРИ