ПЕТЪР СТУПЕЛ

композитор

Петър Ступел е автор на много детски песни, детска оратория; оперети; два филмови мюзикъла, детски мюзикъли; музика към театрални постановки, филми и др. Приносът му за формирането на българската естрадна и детска песен е значителен, а много от лиричните му песни ще останат като образци на българската забавна музика от 60-те.

ИНФОРМАЦИЯ

Петър Ступел завършва ДМА (дн. НМА “Проф. П. Владигеров”) с пиано при проф. Андрей Стоянов през 1947 г. Специализира композиция и камерна музика при Л. Вайнер и П. Кадоша в Музикалната академия “Ференц Лист” в Будапеща. След завръщането си в България започва работа като музикален редактор в детска редакция на радио София, асистент е по хармония в ДМА, композитор е в Ансамбъла за песни и танци на БНА, след това и музикален редактор в “Балкантон”. Пътят му продължава като главен редактор на музикална редакция в БНТ. От 1980 г. до смъртта си е директор на Международния фестивал “Софийски музикални седмици”.
Забавна музика пише още през 40-те години, когато създава редица песни по стихове на Радой Ралин и други млади поети. С голяма популярност се ползват негови песни из филми като “Замълчи, замълчи”, която изпълнява Маргрет Николова от филма “Любимец №13”, “Любовта е море” изпълнявана от Лиана Антонова от филма “Старинната монета”; „Закъснели срещи“ в изпълнение на Мария Нейкова и Михаил Белчев от филма „Мъже в комендировка“; песните към пиесата на Валери Петров “Когато розите танцуват”; музиката към телевизионния сериал “На всеки километър” съвместно с Атанас Бояджиев; музика към филмите „Бъди щастлива, Ани“, „Специалист по всичко“, „Таралежите се раждат без бодли“, „Капитан Петко войвода“; музиката към филмовия мюзикъл “Баща ми бояджията”; песните “Снегът на спомена”, “Веселина”, “Обичам те когато” и др. Автор е и на едни от най-популярните детски песнички “Зайченцето бяло” и “Лека нощ деца”, която десетилетия се излъчва по БНТ. Творчеството му е отличавано с най-високи награди. Многократно е издавано на грамофонни плочи, записвано в БНР и БНТ, забавните му песни са издадени в 2 албума (1981, 83 г.).
Творчество
Музикално-сценични произведения:
Оперета:
“Сламената шапка” (1960 г.);
“Царството на буквите” ­– детска.
Мюзикъли:
“Златната ряпа”;
“Въртележка”.
Детски балет:
“Златното момиче” ­– детски балет (1959 г.).
Филмови мюзикъли:
“Баща ми бояджията” и “Чичо Кръстник” (БНТ, 1988).
Хорово-оркестрови произведения:
“Държава Пионерия” ­– детска оратория.
Камерна музика:
За пиано:
Тема с вариации (1944);
Концертино за две пиана (1959).
Наградени забавни песни:
“Златният Орфей”:
“Закъснели срещи”, т. Петър Караангов, изп. М. Нейкова и М. Белчев – мелодия из филма “Мъже в командировка” (Първа награда, 1969 г.);
“С пламъка на мама”, изп. Е. Лазарова и М. Белчев (Втора награда, 1972 г.);
“Морето”, изп. К. Казански (1965 г.);
“На всеки километър”, изп. К. Карагеоргиев (1970 г.);
“Безсмъртие”, изп. М. Йончев (1971 г.) (Специалната награда).
Музика към театрални постановки:
“Когато розите танцуват” (1961 г.).
Музика към филми (игрални):
“Любимец 13” (1958 г.);
“Бъди щастлива, Ани, реж. Вл. Янчев (1960 г.) и “Старинната монета” (1965 г.), реж. Вл. Янчев;
“Специалист по всичко”, реж. П. Василев (1962 г.);
“Таралежите се раждат без бодли”, реж. Д. Петров (1970 г.);
“Време за път” (1987 г.);
“Неизчезващите” (1998 г.) и “Бащи и синове” (1990 г.), реж. Н. Чернев и др.
“На всеки километър”, реж. Л. Шарланджиев, Н. Чернев (ТВ сериал, 1969 г.);
“Капитан Петко войвода”, реж. Н. Чернев (съвм. с Ат. Бояджиев).
Избрана литература за Петър Ступел:
Льондев, Петър и Милка Миладинова. “Петър Ступел”. Био-библиографски очерк (С., 1976).

Петър Ступел (27.04.1923-30.11.1997)

ОЩЕ КОМПОЗИТОРИ