СТЕФАН ИКОНОМОВ

композитор

Пианистът Ростислав Йовчев е написал: „Произведенията на Стефан Икономов носят в себе си мощния заряд на Неновския пианизъм, колорита на майсторската оркестрация, остроумната игра на ритми и дълбоко българска атмосфера. Те обхващат преди всичко жанрове от областта на камерната музика, но също така сред творческото му наследство присъстват и произведения за струнен и симфоничен оркестър. Вълнуващите Соната-балада и „Образи“ за соло пиано, мащабният и ефектен Концерт за пиано и оркестър, бляскавата „Соната на дружбата“ за две пиана (8 ръце), остроумните две пиеси „Посвещение и шега“ за клавирно трио, Симфония за струнен оркестър и др. Това са прекрасни страници от българската музикална литература, на които той беше автор …“

ИНФОРМАЦИЯ

Роден е в Сливен. Ученик на проф. Панчо Владигеров и проф. Парашкев Хаджиев по композиция, и на Катя Казанджиева по пиано. Специализира в Московската консерватория пиано при проф. Виктор Мержанов и композиция при проф. Евгений Осипович Меснер и проф. Анатолий Александров. Завръща се в България и от 1960 г. работи в Държавната консерватория като асистент по хармония. От 1964 двайсет години е преподавател по четене и свирене на партитури. От 1988 г. е доцент, а от 1994 г. – професор.

Негови произведения са излъчвани и изпълнявани в радиопредавания, на концерти и фестивали в Испания, Мексико, САЩ, Франция, Русия и Япония.

Творчество
Музикално-сценични произведения:
“Хоро” по А. Страшимиров, ­ балет (1963 г., непоставен).
Произведения за симфоничен оркестър:
Сюита за малък симфоничен оркестър (1958 г.);
Театрална музика за голям симфоничен оркестър (1964 г.);
Концерт за пиано и оркестър (1977 г.).
Произведения за струнен оркестър:
Симфония (1982 г.);
Музика концертанте за две пиана, щрайх и два бонгоса (1990 г.).
Камерна музика:
Пасторал и танц за арфа и камерен оркестър (1969 г.);
Духов квинтет (1991 г.);
Струнен квартет (1957 г.);
“Настроения” за струнен квартет (1968 г.);
“Капричио” за четири тромпета (1983 г.);
“Ритмични движения” за духов квартет (1980 г.);
Музика за две пиана и ударни (1971 г.);
“Посвещение и шега” за клавирно трио (1981 г.);
“Медитации” за кларинет, пиано и ударни (1985 г.);
Прелюд, ария, интермедия и фуга за виолончело и пиано (1965 г.);
Соната за две арфи (1970 г.);
“Посвещение без шега” за виолончело и орган (1991 г.).
Произведения за пиано:
Соната (1956 г.);
Соната ­ балада (1966 г.);
Героико-характеристичен танц за пиано на четири ръце (1974 г.);
“Соната на дружбата” за две пиана на осем ръце (1979 г.);
“Образи” – 4 пиеси в памет на Добрин Петков (1987 г.);
“Настроения” (1988 г.);
Вариации по тема от А. Александров (1989 г.).
Произведения за орган:
Прелюд, Хорал и Фуга (1989 г.)

Стефан Икономов (8.05.1937 – 27.08.1994), композитор

ОЩЕ КОМПОЗИТОРИ